عاملیت مجاز شركت ارتباطات مبين نت دارنده پروانه هاي TD-LTE، WIMAX،ISP،ISDP،WI-FI،VOIP، از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شماره پروانه 1-16-13